خانه

  به وبسایت فناوری های نوین خوش آمدید

فناوری تعریف بسیار گسترده ای دارد که برخی از این تعاریف در ذیل آورده شده است : 

  • فناوری روش به کار بردن امکانات، دستگاه ها و ابزار هاست به طوریکه در حوزه ی خود استقاده آسانتر و مفید تری برای انسان فراهم آورد.
  • فناوری و یا همان تکنولوژی دانش استفاده از مواد اولیه و خام است.
  • فناوری توانایی و مهارت انجام کار در همه ی زمینه هاست.
  • فناوری شمای عملی دانش است.
  • فناوری یعنی مطالعه منظم و هدفدار و استفاده کاربردی از نتایج به دست آمده برای علومی نظیر صنایع.
  • ...

در تمامی اعصار از ابتدای خلقت انسان نیروی گرایش به اختراع همواره همراه آدمی بوده است. میل به زندگی راحت تر و انجام سریع تر امور، انسان را وادار به تولید تکنولوژی های جدید و اختراعات نوین نموده و این گرایش هیچ گاه در وجود انسان از حرکت باز نخواهد ایستاد. به همین منظور امروزه شاهد پژوهشگاه های بسیاری در سرتاسر جهان هستیم که در آن دانشمندان در حوزه های مختلف مشغول بررسی و یافتن فناوری های نوین هستند.

شیوه زندگی امروز ما چنان با فناوری ها و تکنولوژی های مختلف در آمیخته که لحظه ای نبود آنها را نمیتوان متصور شد. دایره ی این فناوری ها آنقدر گسترده و رو به رشد است که ما قطعا از تمامی آنها اطلاعات کافی نداریم. در این وبسایت سعی بر آن شده که فناوری های نوین به شما عزیزان معرفی گردد  تا در کنار آشنا شدن با علم روز دنیا بتوانی زندگی سالم تر و راحت تری برای خود بسازید.