نسل جدید جاروبرقی‌های خودکار iRobot

 به لطف عرضه‌ي ربات جارو برقي iRobot و قيمت ??? دلاري آن، بازار جهاني جاروبرقي‌هاي خودکار به سرمايه در گردشي معادل شش ميليارد دلار رسيده است که واقعاً چشمگير به نظر مي‌آيد. با همه‌ي اين حرف‌ها اين شرکت هنوز در پي تسخير بازارهاي بيشتر و سهم بيشتر در بازارهاي موجود است. اين شرکت با عرضه سري جديد ربات‌هايش به نام Roomba 800 و همراه کردن نوآوري‌هاي جديد در آن‌ها نشان داده که اهداف بسيار بزرگ‌تري را پيگيري مي‌کند.

 
از بيرون سري ??? چندان تفاوتي با نسل قبلي خود نکرده است. در واقع هنوز طراحي ديسکي، پلاستيکي و ضخيم ربات حفظ شد و عملکرد آن نيز همچنان گشتن به دور اتاق در پاسخ به دستور شما يا برنامه از پيش تعيين شده است که البته با کمک ديوارهاي مجازي تعريف شده در ربات، از برخورد آن با ديوارها جلوگيري مي‌شود، ضمن اينکه به کمک همين ديوارها ربات از اتاقي به اتاق ديگر منتقل مي‌شود.
 
سري ??? قادر است خرده‌ريزها و آشغال‌ها را شناسايي کند و حتي به کمک کنترل از راه دور براي تميز کردن ناحيه‌اي خاص برنامه ريزي شود. هنگامي هم که کيسه آن پر شود صاحب خود را از آن مطلع مي‌کند، ضمن اينکه هرگاه باتري آن به سطح حداقلي برسد به ايستگاه اصلي خود بر مي‌گردد تا خود را شارژ کند! (احتمالا ياد ربات محبوب WALL-E افتاده ايد.)
 
نکته‌ي جديدي که وجود دارد بخشي درون ربات نيست، بلکه نکته در چيزي است از ربات خارج شده است! با استفاده از سيستم AeroForce Extractors ديگر نيازي به جاروبک‌هاي قديمي نيست. در واقع در سامانه جديد AeroForce Extractors به جاي جاروبک‌ها از تعدادي غلتک بافت دار که در زواياي خاصي قرار گرفته اند استفاده مي‌شود که در جهت مخالف هم مي‌چرخند. اين غلتک‌ها جريان هواي مکشي را تا ? برابر بهتر و قوي‌تر عبور مي‌دهند که نهايتا بهبود ?? درصدي بازده دستگاه را موجب مي‌شود.
 
استفاده از اين سامانه جديد نه تنها بازده کلي را افزايش داده بلکه با کاهش حجم کلي باعث شده تا ?? درصد فضاي بيشتري براي قرارگيري آشغال‌ها اختصاص پيدا کند. ضمنا در اين سري با استفاده از نسل جديد باتري‌هاي XLife تعداد چرخه‌هاي کاري کلي ربات تا دو برابر افزايش يافته است. قيمت اين نسل از ربات‌ها از ???.?? دلار شروع مي‌شود.
 
منبع : زوميت