ویژگی های انتی اسکالانت

آنتي اسکالانت IPAS-110 يک آنتي اسکالانت چند منظوره است که قادر است طيف وسيعي از خوراک­ها شامل آب هاي لب شور و آب دريا را پوشش دهد. تزريق دوز مناسب از اين ماده به جريان آب مي­تواند از تشکيل رسوب کربنات کلسيم و سولفات­ها (شامل سولفات کلسيم، سولفات استرانسيوم و سولفات باريم) پيشگيري نمايد.
بررسي­هاي آزمايشگاهي اثبات نموده اند که آنتي­ اسکالانت IPAS-110 در مقايسه با ساير محصولات داخلي و حتي محصولات خارجي، توان بالاتري در ممانعت از تشکيل رسوب دارد.
آنتي ­اسکالانت IPAS-110 براي کليه موارد توليد آب شيرين از جمله توليد آب شيرين براي کاربردهاي صنعتي و يا آب آشاميدني قابل استفاده است.
سازگاري آنتي اسکيلانت IPAS-110 با لايه مؤثر غشاي اسمزمعکوس، با بررسي­هاي آزمايشگاهي دقيق به اثبات رسيده است.
اين ماده اسيدي بوده و لذا با تزريق اين ماده به آب، pH آب کاهش خواهد يافت. اين امر منجر به کاهش و يا حذف کامل نياز به تزريق اسيد خواهد شد.