ساخت واکسن‌های بی درد به شکل اسپری

 فناوري واکسيناسيون تاکنون زندگي‌هاي زيادي را نجات داده است؛ اما سال هاست که نحوه‌ي استفاده آن دستخوش هيچ تغييري نبوده و اين مشکلات زيادي را پديد مي‌آورد. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، رساندن اين واکسن‌ها به دست افراد نيازمند، بسيار دشوار است و اين امر منجر به مرگ‌هاي زيادي مي‌شود که امکان پيشگيري از آن‌ها وجود داشت. براي پاسخگويي به اين نياز، دانشمندان دانشگاه Iowa State در حال توسعه روش واکسيناسيون جديدي هستند که با استفاده از نانوفناوري، قادر است دارو را به شکل اسپري منتقل کند. يکي از مزيت‌هاي اين روش دارو رساني، اين است که مي‌توان اين شکل از داروها را بي نياز از وجود يخچال يا لوازمي همچون سرنگ، به مناطق دور افتاده انتقال داد؛ ضمن اينکه استفاده از آن‌ها نياز به آموزش‌هاي پيچيده‌اي ندارد و به راحتي قابل استفاده هستند.

 
مبناي کار واکسن‌هاي امروزي بر پايه تحريک پاسخ سيستم ايمني به يک ويروس خاص با وارد‌کردن آن‌ها به شکل ضعيف شده به درون بدن است؛ در نتيجه سامانه‌ي ايمني بدن مي‌تواند با عفونت‌هاي واقعي با توليد پادتن مناسب بجنگد و فرد حتي در صورت دچار‌شدن به بيماري نخواهد مرد. اما اخيراً دانشمندان به يافته‌ي جديدي رسيده‌اند که در آن مي‌توان با تمرکز بر روي به کار‌بردن سلول‌هاي T -نوعي سلول گلبول سفيد که وظيفه‌ي دفاع از بدن را به عهده دارند- که موارد غير عادي و عفونت‌ها را تشخيص مي‌دهند، براي جنگيدن با عوامل ويروسي يا باکتريايي خارجي، واکسن‌هايي به شکل اسپري را توليد کرد.
 
فرمول اين واکسن از نوعي پروتيئن تشکيل شده است که از ويروس يا باکتري هدف، نمونه‌برداري شده و با استفاده از پليمرهاي زيست‌سازگار پوشيده شده است. با اسپري‌کردن اين ماده به درون بدن، سامانه‌ي ايمني -از جمله سلول‌هاي T- تحريک شده و متناسب با ترکيب شيميايي واکسن به دفاع از بدن -و توليد پادتن مناسب- مي‌پردازد که نتيجه نهايي آن مشابه واکسن‌هاي معمولي، مقاوم‌شدن بدن در برابر آن عفونت خاص خواهد بود.
 
تاکنون تحقيقات نشان داده است که مي‌توان با استفاده از اين نانوواکسن جديد، سلول‌هاي T جوندگان را مقاوم‌سازي کرد. قدم بعدي در امتحان‌کردن اين نانوواکسن، امتحان‌کردن آن‌ها بر روي پستانداران بزرگ است.
 
اين شکل جديد از واکسن مزيت‌هاي زيادي را نويد مي‌دهد که از آن جمله، قابليت نگهداري طولاني مدت آن به مدت 10 ماه در دماي اتاق و بي نياز از هرگونه يخچال يا شرايط ويژه‌اي است. ضمن اينکه استفاده از روش اسپري، امکان استفاده فردي آن را نيز ممکن مي‌کند؛ در نتيجه افراد مي‌توانند خود به ايمن‌کردن بدن خود بي هيچ خطري بپردازند که اين مورد در کشور‌هاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه که جمعيت افراد متخصص در آن حداقل است، بسيار مفيد و کاربردي مي‌باشد. البته نيازي به گفتن اين مورد نيز نيست که بسياري از کودکان نيز که از تزريق وحشت دارند، ديگر مشکلي در دريافت واکسن نخواهند داشت و والدين آن‌ها نيز راحت تر خواهند بود.
 
يافته‌هاي اين پژوهش اخيراً در همايش و نمايشگاه ملي انجمن شيمي آمريکا به اطلاع عموم رسيده است.
 
منبع : زوميت