چگونگی تبدیل آب شور به شیرین

به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران جوان، نه! حرفش را هم نزنيد! مردم نمي‌توانند آب شور بنوشند! ولي آب شور مي‌تواند به آب شيرين * تبديل شود و اين کاري است که ممکن است در وسيله‌اي قابل انتقال و قابل باد شدن که با انرژي خورشيدي کار مي‌کند به انجام برسد (حتي اگر وسيله، بسته‌اي کوچک باشد)

اين فرآيند املاح زدايي نام دارد و بار‌ها و بار‌ها توسط مردمي که در نقاط گوناگون دنيا به آب شيرين نياز دارند مورد استفاده قرار گرفته است.

اغلب مردم ايالات متحده به آب شيرين دسترسي دارند که مي‌تواند به قصد شرب مورد استفاده قرار گيرد. ولي آب شيرين مي‌تواند منبع کوتاه مدتي براي بخش‌هايي از کشور و حتي دنيا باشد. آب شيرين کن دريايي

با افزايش جمعيت نقصان در ذخيره آب شيرين کمتر هم خواهد شد و لذا آب شيرين فقط در موقعيت‌هاي ويژه‌اي پيدا خواهد گشت. در بعضي جا‌ها آب شور (مثلا آب اقيانوس‌ها) براي آشاميدن به آب شيرين تبديل مي‌شود.

مانع ساده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که با حذف املاح محلول آب دريا، از آب شور آب شيرين مي‌سازد. اين کار ممکن است به سادگي جوشاندن آب دريا در يک ظرف فرض شود.

مي‌دانيم که بخار حاصل از جوشاندن را مي‌توان متراکم نمود و آن را به آب تبديل کرد.

اين عمل تقطير نام دارد. روش‌هاي ديگر فناوري‌هايي هستند که در مقياس‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرند و براي جمعيت‌هاي زياد مفيد هستند زيرا گران، وابسته به انرژِي و نيازمند تاسيسات مقياس بزرگ هستند.

چه چيز آب را شور مي‌کند؟
چه چيز را ما آب شور مي‌ناميم؟ آبي شور است که مقادير (يا غلظت‌هاي) قابل ملاحظه‌اي از نمک‌هاي محلول را دارا باشد. در اين حالت، غلظت مقدار وزني نمک آب است که با اصطلاح قسمت در ميليون و يا پي پي‌ام بيان مي‌شود.

اگر غلظت نمک‌هاي محلول آبي ????? پي پي‌ام باشد يعني يک درصد وزن آب از نمک‌هاي محلول درست شده است.

در اينجا ما بعضي از اصطلاحات آب شور را بيان مي‌کنيم:
آب شيرين-کمتر از ???? پي پي‌ام
آب لب شور-بين ???? تا ???? پي پي‌ام
آب با شوري متوسط-???? تا ????? پي پي‌ام
آب فوق العاده شور-????? تا ????? پي پي‌ام
در ضمن آب اقيانوس ????? پي پي‌ام نمک دارد.