ویژگی های به روز رسانی جدید تلگرام نسخه 3.6.1

Telegram is one of the most popular communications software. در ادامه مطلب با ویژگی های جدید نسخه 3.6.1 تلگرام بیشتر آشنا خواهیم شد. 

امکان ارسال پست بی صدا در کانال‌ها
یکی دیگر از امکانات جذابی که به کانال‌ ها اضافه شده است، قابلیت ارسال پست بی صدا است به این معنا که you can specify up the post, Silent and quiet to be sent to users. اگرچه اکثر کاربران کانال‌ها را در حالت Mute قرار میدهند اما با این حال این ویژگی به مدیران کانال‌ ها این امکان را خواهد داد تا اگر قصد ارسال پست‌ های پشت سر هم، یا ارسال پست در دیر وقت را دارند بتوانند این امر را بدون مزاحمت و Mute sound or notification to users who have submitted their channel. For this enough to alarm the icon next to the icon, touch Attach added to deactivate it.


اگرچه خیلی بهتر بود که این امکان برای تمامی کاربران و چت‌ های خصوصی نیز فعال میشد اما در حال حاضر مدیران کانال‌ ها و سوپر گروه‌ ها میتوانند پست‌هایی که ارسال کرده اند را در صورت نیاز ویرایش کنند تا دیگر نیازی به حذف و ارسال مجدد مطالب نباشد . To do this just by touching messages and select Edit, an editing your posts.


With this new update, but you can customize for each administrator to specify a name to the posts submitted by him, the name is displayed. Of course, this name will not be linked to the author's profile and merely dramatic. Channel Info for signature settings need to log in.


Other users touch this link, will be transferred directly to the relevant posts and it will Highlight View. Of course, this might not seem chats mobile applications such as direct mail can be forwarded to people.

Added icons to the Quick Share Robots
Added Quick Share to channel one of the best decisions this wonderful program, which share content faster and easier than the last. However, this popular option has been added to the robot and can posts, photos, and other items that robots are delivered to you by Quick Share send to your friends.
Land.