نحوه استفاده انتی اسکالانت

اين ماده مي­بايست به صورت مداوم به آب خوراک واحد اسمزمعکوس تزريق شود. سيستم تزريق مي­بايست به گونه ­اي عمل نمايد که در صورت توقف واحد، تزريق آنتي­اسکالانت هم متوقف شود.
دوز مناسب تزريق اين ماده، معمولاً بين 2 تا ppm 5 است. ميزان تزريق با توجه به آناليز خوراک و شرايط آب شيرين‌کن‌هاي اسمز‌معکوس (از جمله بازيافت سيستم) متغير است. توصيه مي­شود در اين خصوص از مشاوره متخصصين شرکت ايمن آب کاژه استفاده کنيد.
تزريق دوز کمتر و يا بيشتر از آنتي اسکالانت، مي تواند منجر به گرفتگي غشاهاي اسمزمعکوس شود.
آنتي اسکالانت IPAS-110 هم به صورت خالص و هم به صورت رقيق شده، قابل استفاده است. در صورت رقيق کردن توصيه مي شود محلول هاي رقيق تر از 10 % حجمي از آن تهيه نشود. براي رقيق کردن آنتي ­اسکالانت، از آب محصول اسمزمعکوس استفاده کنيد.
مناسب ترين موقعيت براي تزريق آنتي ­اسکالانت، قبل از فيلترهاي کارتريج مي­باشد.