تولید باران از گردباد از طریق سامانه باروری ابرها

  گزارش دریچه خبر ، حسین شیخی محقق ایرانی با بیان اینکه از طریق بارور کردن ابرها و تولید باران می‌توان مانع اثرات تخریبی گردبادها شد، گفت: سامانه‌ای که برای بارور کردن ابرها و تولید باران طراحی کرده‌ایم به این صورت است که در داخل فضای این سامانه انواع دستگاه‌های بخارساز، فن‌ها، کوره‌های بزرگ برای تولید بخار و بارورسازی ابرها وجود دارد.

 
وی افزود: از طریق این دستگاه به رطوبت هوا اضافه می‌کنیم، با انجام این کار رعد و برق آغاز می‌شود. با ایجاد رعد و برق، تحولات فیزیکی در مولکول‌ها انجام شده و مولکول‌ها به یکدیگر ضربه می‌زنند که از این طریق باران تولید می‌شود.
 
وی افزود: با اجرای این طرح تالاب‌های کشور نیز از خشکسالی رهایی می‌یابند.
 
محقق کشورمان اظهار داشت: این طرح از سوی سازمان ثبت اختراعات تائید شده و عملیات اجرایی آن نیز در 2 دانشگاه مالک اشتر و صنعتی امیرکبیر در حال پیگیری است