فرصت طلایی شیرین سازی آب

كشور عزيز ما ايران در اقليم خشك و نيمه خشك قرار گرفته و اين امر ما را با مشكل جدي كم ابي و بي ابي در بسياري از مناطق كشور مواجه نموده ولي پيشينيان با درايت ما كه سرامد علوم و نواوري در طول تاريخ پر فراز گذشته بوده اند با نبوغ و ابتكارات بي نظيرمانند احداث قنات و انتقال اب و استفاده از منابع اب زيرزميني در اكثر نقاط كشور - ايجاد پيچده ترين روش تصفيه و شيرن سازي اب در بندر سيراف بوشهر در 3000سال پيش كه همچنان ما رادر مواقع كم ابي ياري مي نمايد - احداث اب انبارها ذخيره اب در مناطق كويري مانند سيستان و هرمزگان- احداث اب بندها و... كه پس از هزاران سال هنوز باعث شگفتي و حيرت جهانيان است بر اين مشكل فائق امده و ان را مديريت نمودنند كه همگي نبوغ و فراصت نيكان ما را براي همزيستي وحداكثر استفاده از ابزار و امكانات موجود براي زندگي بهتر در اين شرايط اقليمي را ميرساند هر چند در كناراين سرزمين نيمه خشك خداوند ما را بر دريايي از انرزي نفت و گاز قرار داده بنوعي كه دومين كشور داراي منابع عظيم نفت خام و گاز طبيعي در جهان مي باشيم.

اكنون نوبت ماست كه با فراخور زمان و استفاده از ابزار نوين با وجود انرژي فراوان بابهرمندي از حداكثر راندمان استحصال اين انر‍‍‍ژيها بهره برده و بر مشكل بي ابي غلبه كنيم چرا كه در كشور ما دو مزيت خداددادي در كنار هم قرار گرفته بگونه اي كه در مناطق ساحلي كشور منابع عظيم انرژي و درياي بيكران اب شور مزيتي كم نظير واستثنايي را براي ما ايجاد نموده در اين مناطق ميتوان با استفاده از بازيابي انرژي مازاد حرارتي ازنيروگاهها و سوخت مازاد مخازن گاز و نفت استحصالي كه بلا استفاده مي سوزد از طريق كوپلينگ با آب شيرين كن هايي مانند تقطير ناگهاني چند مرحله اي (MSF) ، تقطير چند مرحله اي (ME) ، تراکم بخار(VC)و ...ميليونها متر مكعب اب را شيرين سازي و استفاده نمود كه علاوه بر مرتفع نمودن نيازابي سواحل خليج هميشه فارس مازاد انرا به نقاط همجوار ارسال نمود. آب شيرين کن دريايي

كاري كه كشورهاي همسايه ما با تكنولوژي غربي از بهره مي برند .اين امر علاوه بر تامين اب در اين مناطق از هدر رفت ميلياردها تومان سرمايه ملي جلوگيري خواهد نمود چرا كه در اين روش از انرزي بلا استفاده كه به هدر ميرود مجددا استفده خواهيم نمودو مهمتر اينكه از هزينه كرد ميلياردها تومان جهت انتقال اب به مناطق كم اب ساحلي جلوگيري مينماييم در اين روش كه به راندمان تركيبي مشهور است با استفاده از گرماي اضافي آزاد شده از نيروگاههاي توليد برق يا ساير منابع جهت انجام شيرن سازي اب عمل خواهيم نمود اكثرا در طرح‌هاي نمک‌زدايي از انرژي سوخت فسيلي يا هسته اي استفاده مي كنند. بيشتر كارخانه‌ها نمك زدايي جهان در خاورميانه يا آفريقاي شمالي قرار دارند. در اين كشورها به دليل وجود منابع عظيم انرژي، ساخت واحدهاي دو منظوره مي توانند در توليد آب ارزان تاثيرگذار باشند به گونهاي كه كشورهاي بياباني خاور ميانه با اين تكنولوزي تقريبا مشكل بي ابي خود را مديريت و بر ان غالب گرديده اند متاسفانه ما از اين قافله عقب مانده ايم و بجاي استفاده از امكانات موجود در هر منطقه و جلوگيري از پرت سرمايه ملي بسمت طرحهاي پر هزينه انتقال اب كه در اينده مشكلات بيشمار اقتصادي و زيست محيطي را بدنبال خواهد داشت مي رويم . 

منبع: تابناک