سيستم جديد تصفيه آب

مهندسين اين رشته ، سيستم جديدي را طراحي نموده اند که با استفاده از روش ساده اي براي تصفيه آب مي تواند عوامل ميکروبي موجود در نمونه هاي جمع آوري شده از طوفان کاترينا را به طور کامل و صددرصد حذف کند. در اين روش از رزين ، مس و آب اکسيژنه براي تصفيه آب آلوده استفاده مي شود که در مقايسه با روشهاي موجود ، ايمن تر ، کم هزينه تر و ساده تر است و مي تواند گروه وسيعي از مواد شيميايي سمي را در هم شکند. اگرچه اين روش مي تواند آلودگي هاي آب را از ميان ببرد .
اما اين آب قابل آشاميدن نخواهد بود. ويژگي بسيار مهم و حياتي اين روش محدود کردن گسترش بيماري در مناطق خسارت ديده سطح جهان خواهد بود. پس از فاجعه طوفان کاترينا دانشمندان در تلاش بوده اند از راههاي مختلف حفاظت از منابع مختلف را هنگام مواجهه با چنين شرايط مشابهي تضمين کنند. بنابراين بايد پيش از تماس آب جاري شده در سطح منطقه خسارت ديده با انسان و انتقال آن به منابع طبيعي آب زيرزميني ، روش مناسبي را براي گندزدايي و ضدعفوني آب در نظر بگيريم.
سيستم جديدي که براي تصفيه آب از سوي محققان ارائه و بررسي شده ، بسيار ساده است. يک صفحه پليمري شامل رزين و مس در جريان آب آلوده انداخته مي شود ، با اضافه کردن آب اکسيژنه ، راديکال هاي آزاد روي اين صفحه پليمري ايجاد مي شود. راديکال هاي آزاد در مجاورت اين صفحه باقي مانده و در آنجا با باکتري ها تماس برقرار کرده و آنها را منهدم مي کنند. محققان در تلاش هستند مس موجود در آب تصفيه شده نهايي را کاهش دهند و اثر سيستم را نيز بر سموم شيميايي افزايش دهند. آنها پيش بيني مي کنند در 5 تا 7 سال آينده بتوان از اين سيستم در مواقع اضطراي استفاده کرد. در اين فرايند يک مکانيسم شيميايي قديمي مبناي کار واقع شده که در اين مکانيسم کاتاليزورهاي فلزي باعث ايجاد مقدار زيادي راديکال آزاد در آب اکسيژنه مي گردد.
راديکال هاي آزاد اتمها يا مولکول هايي هستند که داراي الکترون اضافي مي باشد و تمايل شديدي براي اشتراک گذاشتن اين الکترون اضافي دارند. اين راديکال هاي آزاد شريک خود را با جداکردن آن از اتم مجاور به دست مي آورند و درنتيجه به هدف يا طعمه آسيب مي رسانند. حجم بالاي راديکال هاي آزاد مي تواند باعث تخريب سموم شيميايي ، مرگ باکتريها و ايجاد خسارت جبران ناپذير در غشاي سلولي يک ميکروارگانيسم شود.با کاربرد اين روش در فاضلاب هاي صنعتي مي توان تمام باکتري هاي موجود در اين منابع را در 15 دقيقه از ميان ببريم.
در نمونه هاي آب آلوده با غلظت بالاي باکتري هاي موجود ، در شرايط آزمايشگاهي مي توان حداقل 99 درصد باکتري هاي موجود در نمونه را به روش مشابه در مدت زمان 90 دقيقه از بين ببريم و به آب تصفيه شده عاري از هر نوع آلودگي ميکروبي دست يابيم.

تصفيه آب يک مرحله اي (زير سينکي)
با توجه به اينکه پرسش درباره چگونگي کيفيت آب آشاميدني رو به فزوني است ، مردم در صدد يافتن راههايي جهت بالا بردن کيفيت آب مصرفي خود هستند . سيستم هاي تصفيه آب آشاميدني Aquajoy مطمئن ترين و با صرفه ترين راهها را تدارک ديده است .
فيلتر هاي رو ميزي و قابل حمل Aquajoy بدون نياز به ابزاري مخصوص به راحتي و سريعأ بر روي شير آب موجود قابل نصب هستند . اين سيستم اجازه مي دهد که آب تصفيه شده و تصفيه نشده تنها با فشردن يک دکمه از يک شير واحد جاري گردند . استفاده از دانه هاي کربن فعال در فيلتر ها روشي تاييد شده براي به حداقل رساندن مواد آلي محلول در آب است . کربن فعال به خاطر ساختار مولکولي اش مي تواند مواد شيميايي که باعث تغيير طعم ، رنگ و بوي آب مي شوند را نيز از بين ببرد . همچنين کربن فعال واسطه موثري است جهت از بين بردن کلر ، تري هالو متان ها ، کنيتروبنزن ها ، رادون ها ، علف کشها ، حشره کشها ، شوينده ها و شمار ديگري از ترکيبات شيميايي موجود در آب .
محفظه کم عرض 10 اينچي که از نوعي پرو پيلن با دوام متناسب با مصارف غذايي ساخته شده و داراي مقاومت شيمايي بسيار عالي است ، تمام کارتريجهاي استاندارد فيلترهاي 9 اينچي را در خود جاي مي دهد که باعث سهولت در دسترسي و کاربرد آسان آن مي شود و طيف وسيعي از نياز هاي آب آشاميدني را پوشش مي دهد .