سن قلب ما!!!!!!!!!!!!!!


 ماشین‌حساب خطر از فاکتورهای خطر موجود در خانواده و شیوه زندگی برای برآورد سن واقعی قلب انسان استفاده می‌کند‌. این فناوری سپس تعداد سال‌هایی را که فرد می‌تواند بدون انجام هیچ‌گونه اقدام اصلاحی تا پیش از بروز حمله یا سکته قلبی در مقایسه با افراد بدون این فاکتورهای خاص زنده بماند، پیش‌بینی می‌کند‌. بنابر توصیه‌های جدید محققان چند انجمن پزشکی در بریتانیا که در مجله Heart منتشر شده است، ماشین‌حساب خطر «JBS3» می‌تواند به متخصصان بهداشت و درمان و بیماران در درک بهتر خطر مادام‌العمر فزاینده بیماری‌های قلبی- عروقی و اقدامات لازم برای پایین آوردن آن کمک کند‌. این ماشین‌حساب به محاسبه شیوه زندگی کنونی افراد، فشارخون، سطح کلسترول و شرایط پزشکی که ممکن است بر قلب اثر بگذارد، می‌پردازد‌. برای مثال یک زن 35 ساله سیگاری با فشارخون 160 میلیمتر جیوه و کلسترول 7 میلی‌مول بر لیتر در کنار تاریخچه خانوادگی بیماری قلبی- عروقی زودرس از قلبی 47 ساله برخوردار است و انتظار می‌رود تا 71 سالگی بدون ابتلا به حمله یا سکته قلبی زنده بماند‌. خطر حمله قلبی در 10 سال آینده برای وی کمتر از دو درصد خواهد بود‌. اما اگر این زن سیگار را ترک کرده، کلسترول خود را به چهار میلی‌مول بر لیتر و فشارخون سیستولیک خود را به 130 میلیمتر جیوه کاهش دهد، سن قلب وی تا 30 سال پایین خواهد آمد‌.وی می‌تواند انتظار زندگی تا سن 85 سال را پیش از وقوع حمله یا سکته قلبی داشته و خطر حمله قلبی در 10 سال آینده را برای خود تا کمتر از 25/0 درصد کاهش دهد‌. برای بسیاری از مردم ماشین‌حساب JBS3 می‌تواند نشانگر منافع بالقوه از تغییر زودهنگام و مستمر برای یک سبک زندگی سالم باشد تا تجویز دارو‌. تغییرات سبک زندگی شامل ترک سیگار، داشتن یک رژیم غذایی سالم و ارتقای میزان ورزش منظم در کنار کاهش فعالیت‌های کم‌تحرک است.