با Doodler 3 در هوا طراحی کنید!

 3Doodler را به مي شناسيد؟ همان طرح کوچکي که در Kickstarter براي جذب 30,000 دلار درخواست داده بود و 2.3 ميليون دلار سرمايه کسب کرد! اگر مي خواهيد بدانيد چرا افرادي بايد چنين پولي را سرمايه گذاري کنند در ادامه با ما باشيد.

 
اين کمپين جذب سرمايه براي ساخت مداد بود! البته نه يک مداد عادي بلکه مدادي که بتواند سه بعدي چاپ کند. نمونه ساده اين دستگاه را در خانه‌ي خود ديده ايد: بله، چسب حرارتي! (اميدواريم به توصيه‌هاي ايمني پايبند باشيد و از فردا پي ساختن تفنگ با چسب حرارتي نرويد!)
 
در حقيقت اين دستگاه با ذوب کردن پلاستيک ABS يا PLA به شما اين اجازه را مي‌دهد که در هوا، آن هم به طور سه بعدي براي خود نقاشي، ببخشيد طراحي کنيد!
 
اين مداد در ابتدا تنها يک نمونه ساده بود اما حالا با رسيدن سرمايه – اين يار هميشه غايب در کشور ما! – به محصولي نهايي تبديل شده و تا سال آينده به دست مشتريان و سرمايه گذاران طرح برسد. اگر قدري دقت کنيد متوجه خواهيد شد که طرح نهايي از لحاظ عملکرد چندان تفاوتي با نمونه اوليه ندارد و از چند بخش اصلي تشکيل شده است. دو دکمه براي کنترل سرعت نقاشي (سرعت خروج پلاستيک) ، شکافي در عقب براي تغذيه پلاستيک به دستگاه، نوکي داغ که پلاستيک از آن خارج مي‌شود و البته يک پنکه! براي خنک کردن، که خب سر و صداي زيادي هم توليد مي‌کند.
 
منبع : زوميت