دستگاه چاپ دیجیتال چیست

دستگاه چاپ دستگاهی است که از طریق اتصال به کامپیوتر اطلاعات مورد نظرش را برای چاپ دریافت می کند. در چاپ دیجیتال، دستگاه چاپ به یک کامپیوتر متصل می شود و اطلاعات مورد نیاز برای چاپ شامل تصاویر، متن و... توسط کامپیوتر به دستگاه چاپ دیجیتال فرستاده می شود و سپس توسط دستگاه چاپ بر روی متریال مورد نظر به چاپ می رسد.

انواع دستگاه های چاپ
دستگاه های چاپ را بر اساس ابعاد سطح چاپی می توان به سه دسته تقسیم نمود:
دستگاه چاپ فرمت متوسط (Medium format)
دستگاه چاپ فرمت بزرگ یا لارج فرمت (Larg format)
دستگاه چاپ فرمت عریض (Wide format)
همچنین دستگاه های چاپ را بر اساس روش چاپی نیز می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

دستگاه چاپ جوهرفشان
دستگاه چاپ لیزری
دستگاه چاپ الکتروفتوگرافی
دستگاه چاپ نوری
دستگاه چاپ سابلیمیشن

دستگاه چاپ لارج فرمت
دستگاه چاپ لارج فرمت خود در دو نوع برای فضای داخلی و فضای خارجی موجود است.
دستگاه چاپ لارج فرمت قادر است پوستر های بزرگ تا عرض ۱۵۰ سانتیمتر و طول نامحدود را چاپ کند. از دستگاه چاپ لارج فرمت برای چاپ پوسترهای نمایشگاهی و تبلیغاتی و به طور کلی تبلیغات محیطی در جاهایی که فاصله دید کم است، استفاده می شود. متریال مورد استفاده در این دستگاه انواع کاغذ های کوتد، فتوگلاسه، ترانسپارنت، بوم، بنر و وینیل می باشد.