آیا دوست دارید تلفن هوشمندتان طعم مواد غذایی را هم تشخیص دهند؟

 بشر روز به روز به ساخت يک روبات انسان نماي مصنوعي نزديک مي‌شود. تنها کافي است به تلفن هوشمند خود نگاه کنيد، اين ربات گونه‌ي کوچک مي‌تواند، صدا، نور، تصوير، حرکت، يا موقعيت مکاني شما را تشخيص دهد، کم کم به عصر تشخيص بو و مزه نيز نزديک مي‌شويم. چه بسا در آينده‌اي نزديک از تلفن هوشمند خود بخواهيد سلامت غذاي رستوران مورد علاقه تان را برايتان بررسي کند يا به کمک آن بتوانيد ميزان آلودگي هوا را تشخيص دهيد. هم اکنون گروهي از پژوهشگران در دانشگاه Autònoma در بارسلونا به سرپرستي پروفسور Manel Del Valle توانسته‌اند زبان مصنوعي بسازند که مي‌تواند با دقت 82 درصد طعم انواع ماء الشعيرها را تشخيص دهد.

 
همانطور که از نام آن معلوم است يک زبان مصنوعي قادر است بر مبناي احساس زبان انسان از طعم مواد غذايي به کمک آرايه‌هايي از حسگرها طعم ماده مورد آزمايش را تشخيص دهد. اين حسگرها از 21 الکترود حساس به يون که به صورت انتخابي يون خاصي را حس مي‌کنند ساخته شده‌اند. براي مثال برخي از آن‌ها قادرند در برابر کاتيون‌ها ( موادي که نسبت به تعداد الکترون هايشان پروتون‌هاي بيشتري دارند) همچون آمونيوم يا سديم و برخي ديگر برابر آنيون‌ها ( عکس کاتيون با بار منفي) همچون کلرايد و نيترات واکنش نشان دهند.
 
به گفته‌ي پروفسور Del Valle : «مفهوم زبان الکترونيکي مشتمل است بر استفاده از آرايه‌اي از حسگر‌ها که مي‌توانند به صورت انتخابي در برابر انواع مواد شيميايي واکنش نشان دهند، در نتيجه مي‌توان با دريافت داده‌هاي حاصل از آن‌ها و انجام پردازش‌هاي بعدي الگويي خاص را به ماده‌ي شيميايي خاصي نسبت داد.»
 
هنگامي که اين زبان در عمل به کار گرفته شد، قادر مي‌شود تا بين انواع ماء الشعيرهاي با دقتي معادل 81.9 درصد تفاوت قائل شود و آن‌ها را به خوبي تشخيص دهد.
اين فناوري مي‌تواند در ساخت ربات‌هايي هوشمندتر يا قابليت احساس طعم‌ها يا در صنايع غذايي براي بررسي کيفيت مواد و طعم آن‌ها به کار رود. حال تنها چيزي که باقي مي‌ماند جلب توجه شرکت‌هاي بزرگ فناوري به اينگونه حسگرهاست تا بتوان شاهد کاربرد روزمره‌ي آن‌ها در زندگي بود. به نظر شما چه کاربردهاي ديگري مي‌توان براي اين فناوري متصور شد؟ آيا دوست دارد تلفن‌تان به حسگر طعم مجهز باشد؟
منبع : زوميت