ابداع روشی ساده و سریع برای شیرین سازی آب دریا

گروهي از محققان در مصر روشي ساده، ارزان و مؤثر براي تبديل آب دريا به آب نوشيدني ارايه کرده اند.
به گزارش خبرگزاري مهر، آنچه که محققان دانشگاه الکساندريا در مصر ارايه کرده اند نسبت به روشهاي سنتي تبديل آب دريا به آب شيرين از مزاياي قابل توجهي برخوردار است به طوريکه مي توان از آن به عنوان روشي قابل اطمينان براي تأمين آب در بسياري از مناطق جهان استفاده کرد.
در حال حاضر شيرين سازي آب دريا تنها روش مؤثر براي تأمين آب سالم و قابل نوشيدن براي جمعيت در حال افزايش جهان به شمار مي آيد به طوريکه کارخانجات بزرگ و پرهزينه شيرين سازي آب دريا در مصر و ساير بخشهاي خاورميانه به عنصر اساسي و غيرقابل تعطيل شدن تبديل شده اند. آب شيرين کن دريايي
در بسياري از اين کارخانجات فرآيندهاي چندمرحله اي مبتني بر اسموز معکوس صورت مي گيرد که اين خود به تأسيسات گسترده و پرهزينه و همچنين استفاده زياد از برق نياز دارد. در نهايت نيز نمک قابل توجه و ساير آلودگي هاي برجاي مانده از فرآيند شيرين سازي، به دريا بازگردانده مي شود که بدين ترتيب حيات جانداران دريايي در معرض خطر قرار مي گيرد.
اکنون محققان در مصر از روشي رونمايي کرده اند که در آن از موادي استفاده مي شود که توليد آنها ساده و ارزان بوده و جالب اينکه در روشي که از اين مواد استفاده مي شود نياز به برق هم نخواهد بود.
در اين فناوري از روش جداسازي مايعات و جامدات موسوم به pervaporation استفاده مي شود که در واقع يک روش ساده و دو مرحله اي است. مرحله نخست شامل فيلترسازي مايع از طريق غشاي سراميکي يا پليمري است و در مرحله بعدي نيز مايع (آب) متراکم شده جمع آوري و تبخير مي شود.
به عقيده کارشناسان اين روش نه تنها سريعتر و ارزان تر است بلکه به عنوان يک فناوري دوست دار محيط زيست به شمار مي آيد.
محققان آينده اين روش نوين را روشن مي دانند و معتقدند که با استفاده از آن بخشهاي وسيعي از خاورميانه و شمال آفريقا به آب سالم و قابل نوشيدن از دريا دست خواهند يافت.
منبع: مهر نيوز